REGISTRATION IS OPEN

REGISTRATION IS OPEN

2016 ITA Annual Meeting
September 22 – 25, 2016
Fairmont Scottsdale Princess
Scottsdale, AZ

Register for the ITA 2016 Annual Meeting – PAY BY CHECK

Register for the ITA 2016 Annual Meeting – PAY BY CREDIT CARD

 

2017 ITA Spring Meeting
March 13 – 15, 2017
Four Seasons Hotel
Washington, DC

2017 ITA Annual Meeting
September 13 – 16, 2017
Coeur d’Alene Resort
Coeur d’Alene, ID

2018 ITA Spring Meeting
March 12 – 14, 2018
Four Seasons Hotel
Washington, DC